konkret-polska konkret-polska konkret-polska

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

INWESTYCJE I WYKONAWSTWO


  Pełnomocnictwa i zastępstwa Inwestorskie przy realizacji budowanych obiektów.
  Generalne Wykonawstwo.
  Wykonawstwo specjalistyczne:

  • betonowe posadzki przemysłowe
  • betonowe nawierzchnie parkingowe
  • betonowe nawierzchnie zewnętrzne
  • płyty denne i fundamentowe
  • płyty stopowe
  • posadzki epoksydowe, metakrylowe i poliuretanowe
  • naprawy, renowacje, konserwacje i impregnacje betonowych płyt posadzkowych

NADZORY BUDOWLANE  • W specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • Nadzory inwestorskie
  • Nadzory inspektorskie wynikające z Prawa Budowlanego

PROJEKTOWANIE


  Architektowiczne:

  • budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej
  • hal logistycznych, hal magazynowych, produkcyjnych i montażowych
  • aranżacje wnętrz i zagospodarowanie terenów

  Konstrukcyjno – budowlane:

  • obiektów betonowych, stalowych, murowanych, drewnianych i innych
  • obiektów drogowych, mostów i specjalnych

  Specjalistyczne:

  • betonowych płyt posadzkowych
  • betonowych nawierzchni parkingowych
  • betonowych nawierzchni zewnętrznych
  • podbudów i podłoży pod nawierzchnie i płyty betonowe

EKSPERTYZY


  • Statyki konstrukcji obiektów budowlanych
  • Zgodności zabudowanych materiałów i elementów
  • Optymalizacja materiałowa
  • Opinie techniczne
  • Inwentaryzacje budowlane
  • Laboratoryjne badania betonu

WSPÓŁPRACA


  Zapraszamy do współpracy:

  • Z innymi zawodowo pokrewnymi firmami w zakresie wymiany doświadczeń
  • Z firmami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizowanych inwestycji
  • Z inżynierami rzeczoznawcami budowlanymi Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Z inżynierami oraz specjalistami w zakresie merytorycznej działalności firmy