Pages Navigation Menu

Projektowanie

1. Architektoniczne:

  • budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, użyteczności publicznej,
  • hal logistycznych, hal magazynowych, produkcyjnych i montażowych,
  • aranżacje wnętrz i zagospodarowanie terenów.

2. Konstrukcyjno – budowlane:

  • obiektów betonowych, stalowych, murowanych, drewnianych i innych,
  • obiektów drogowych, mostów i specjalnych.

3. Specjalistyczne:

  • betonowych płyt posadzkowych,
  • betonowych nawierzchni parkingowych,
  • betonowych nawierzchni zewnętrznych,
  • podbudów i podłoży pod nawierzchnie i płyty betonowe.